onsdag 16. februar 2011

Informasjonskløfter - En innledning

I denne oppgaven skal jeg gå inn på, og drøfte hvordan media er med på å skape, motvirke og forsterke informasjonskløfter. Er media med på å skape og forsterke informasjonskløfter, eller er de med på å motvirke informasjonskløfter? Når jeg prater om media i denne oppgaven kommer jeg til å vektlegge de største massemediene som TV og internett. Definisjonen på en informasjonskløft er ifølge læreboka "skillet som er mellom to eller flere befolkningsgrupper eller sosiale lag med bakgrunn i at den ene gruppa vet noe den andre gruppa ikke vet, og som gir den første gruppa et fortrinn i forhold til den andre."

1 kommentar:

  1. En grei innledning. Men legg vekt på basismediene som TV, radio og avis. Husk at Internett ikke er et medium, men et nettverk av datamaskiner som kan kommunisere. Kommunikasjonen kan bygge på ulike tjenester som f.eks. www, epost, chat, filoverføring, IP-telefoni og videosamtale.

    SvarSlett